K&C home
 
 
Spušteni strop sa standardnim Rigips sistemom
Rigips sistem za spuštene stropove sa metalnom pod konsturkcijom najčešće se ugrađuje kako bi se smanjila visina prostorije ili kada treba pokriti instalacije u šupljem djelu stropa. Upotrebljava se često kada je površina postojećeg plafona oštećena ili neravna. A kada se doda termoizlocija smanjuju se troškovi grijanja.
Prednosti:
  • jednostavna i brza motaža 1.5m2/1h
  • značajno poboljšanje zvučne zaštite
  • laganost konstrukcije 14kg/m2
  • protiv požara zaštita do F 120
  • ekološki materijal sa ISO sertifikatom
  • izuzetno povoljna cijena
  • mogućnost neograničenog spuštanja